Garantija

European Commission Konk.Pad.

  Eiropas Savienības likumdošana, tas ir, Regula Nr. 461/2010 un Nr. 2010/C 138/05 nosaka kārtību kādā veidā notiek jauno automobiļu apkalpošana to garantijas periodā, tas ir, patērētājam ir tiesības izvēlēties praktiski jebkuru autoservisu, saglabājot automobiļa ražotāja Garantiju. Pievienotajā dokumentā ir arī Konkurences padomes vērtējums šo likumu piemērošanā Latvijas tirgū.

Dokumenta PDF versija

Konkurences padomes Lēmums par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda
uzlikšanu AS „KIA Auto” 134 514,43 EUR apmērā.

Dokumenta PDF versija